Onze eigen kijk op mensen

Iedereen deugt, de vraag is waarvoor?

Iedereen heeft, bewust of onbewust, een eigen kijk op mensen. Het is nuttig om deze ideeën bewust te maken omdat je dan makkelijker kunt communiceren. In mijn eigen kijk op mensen ga ik uit van de visie zoals deze door mijn vader, Leo van der Burg is ontwikkeld.

Visie op persoonlijkheid

De visie beschrijft de persoonlijkheid die we hebben. Deze persoonlijkheid bestaat uit talent, karakter en de gerichtheden. Deze begrippen worden op heel verschillende wijze uitgelegd. Dat kan verwarring geven. Hieronder leg ik uit hoe ik er naar kijk. 

Kijkwijzer 2016Talent

Talent is de basis. Deze gaven die je van nature hebt meegekregen zijn als het ware je gereedschap om met het leven aan de slag te gaan. Deze gereedschappen worden gevormd door de eigenschappen en neigingen die we hebben. Die zijn bij iedereen anders, iedereen heeft andere talenten. Talent bestaat uit twee elementen, aard en aanleg. De aard beschrijft de mate waarin we uiting geven aan onszelf, aan onze gedachten, gevoelens en acties. De aard bepaalt als het ware wat en hoeveel we van onszelf laten zien aan anderen. De aanleg geeft inzicht in hoe we neigen te reageren op situaties en mensen. Dat betekent dat de aanleg je laat zien hoe je met de dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen of je werkdag beginnen, omgaat.

Het gaat wat ons betreft dus niet om talentontwikkeling maar om het kennen van je potentieel. Vervolgens gaat het wel om karakterontwikkeling; daarmee het leren inzetten van je talenten.

Karakter

Als je talent ziet als een gereedschap dan is karakter de vakman die het gereedschap (het talent) gebruikt. Je kunt karakter daarom zien als een sturingssysteem. De inzet van talent door het karakter wordt bepaald door twee factoren. Aan de ene kant zijn er de motieven. Motieven zijn de bewuste beweegredenen die onze beslissingen beïnvloeden. Wat vinden we belangrijk om met ons leven te doen? Dat bepaalt waar we naartoe sturen, welke richting we kiezen. En aan de andere kant zijn er de vermogens. Vermogens zijn de optelsom van alles wat we in ons leven geleerd hebben (kennis, houding en vaardigheden). Onze vermogens stellen ons in staat om dat waarvoor we gemotiveerd zijn concreet te maken. Immers enkel dankzij onze vermogens lukt het ons om die kant op te gaan waarvoor we kiezen en die dingen te doen die we graag willen doen. 

Gerichtheden

Dan is er ook nog de verbinding tussen deze twee delen, de gerichtheden. De gerichtheden vormen de verwerkingseenheid die zorgt voor evenwicht tussen talent en karakter. Elke dag doen we ervaringen op. Een ervaring kan van alles zijn; van het zien van een verkeersongeval tot het krijgen van kritiek van een collega en het lezen van een tekst met voor jou geheel nieuwe ideeën. Deze indrukken en informatie kunnen ons uit ons evenwicht brengen. Dat betekent dat we geraakt, bewogen of geroerd zijn. Daarom gaan we er mee aan de slag en verwerken we ze. Verwerken van onze ervaringen is wat we leren noemen. Het leren zorgt ervoor dat we de ervaringen een plek geven en zo komen we weer in evenwicht.

 

 

Reviews

Wat vinden klanten?