Elysisch Talent biedt opleidingen op het gebied van Human Resources, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, talentmanagement en coaching.

Opleiding Leiderschap: Bedrijfskunde voor Managers

De opleiding biedt een leidinggevende alle ingrediënten om aan de slag te gaan met zijn of haar afdeling en zo de effectiviteit van de afdeling te verbeteren. 

In 8 dagen leer je zowel de mensen in je organisatie beter begrijpen als de organisatieprocessen die er spelen te doorgronden. Door deze twee kanten in beeld te krijgen zul je beter in staat zijn om vorm te geven aan wat er met het team moet worden gedaan binnen de organisatie. Leidinggeven gaat over weten waar je heen gaat en over hoe je daar kunt komen.

De eerste 4 dagen gaan over mensen, over hoe mensen in elkaar steken, hoe mensen functioneren en over hoe je mensen kunt helpen en begeleiden binnen je organisatie.

Er wordt eerst een mensbeeld uiteengezet. Dit mensbeeld is de basis voor het begrijpen van mensen (en alle mogelijkheden en beperkingen die daar bij horen) maar ook van sociale interacties en bijvoorbeeld problemen in organisaties. Het geeft inzicht in patronen, zowel individueel als van een groep/team. Door middel van dit mensbeeld is het mogelijk antwoorden te vinden op individuele vragen maar ook om bijvoorbeeld cultuur(verandering) inzichtelijk te maken.

De laatste 4 dagen gaan over organisatieprocessen en over verandering en cultuur met een team. In deze 4 dagen komt het individuele samen met de organisatie en haar doelstellingen. 

Tijdens het tweede deel van de training leer je over organisatiediagnose, over missie/visie en strategie, over het inrichten van organisatieactiviteiten en hoe je een algemeen beeld van je organisatie/afdeling naar functies kunt vertalen. Daarmee leg je de basis voor een inzichtelijk wervingsproces. Door op een heldere manier functies te beschrijven wordt sneller duidelijk naar wat voor personen je op zoek wilt gaan. 

De geboden instrumenten helpen om op een overzichtelijke manier praktisch aan de slag te gaan en duurzame veranderingen in de organisatie te creëren. De werkwijze draagt ook bij aan het respectvol omgaan met medewerkers en meer (zelf)verantwoordelijkheid tot stand brengen.

samengevat:

  • 8-daagse opleiding
  • werkmap met instrumenten
  • eigen persoonlijk profiel
  • kosten € 3.195,= excl. BTW